ΕΥΔΟΞΟΣ 2
- Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017 - 11:00 μ.μ. -

Δυστυχώς όπως ενημερώθηκα από τη Γραμματεία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί το βιβλίο στις επιλογές μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Για αυτό το λόγο θα αρχίσω να ανεβάζω τις διαλέξεις μου προκειμένου να μελετήσετε από εκεί το μάθημα.

Ευχαριστώ

Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης