Πρόοδος Μαθήματος (Προαιρετική)
- Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 - 3:13 μ.μ. -

Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26.04.2017 στις 18:00. Η πρόοδος είναι προαιρετική.