Εργαστήρια/φροντιστήρια κου Λαδά
- Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021 -

Αναρτήθηκαν στον φακελο Έγγραφα -> Εργαστήρια/φροντιστήρια - Α. Λαδάς

τα αρχεία

  • Μαθηματικά_2-Άλγεβρα_Πινάκων.pdf
  • Μαθηματικά_2-Βελτιστοποίηση συνάρτησης πολλών μεταβλητών_με περιορισμούς.pdf