Δευτέρα, Μάιος 18, 2020 20:00-21:00 https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/nbouranta/CDQS8U9R
- Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 -