ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
- Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Με την παρουσίαση των εργασιών την Τρίτη 21 Μαίου ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του μαθήματος. Σας υπενθυμίζω ότι κατά τη συγγραφή της εργασίας πρέπει να ακολουθήσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, οι οποίες είναι αναρτημένες στα "έγγραφα" του μαθήματος.

Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά, καθηγήτρια