Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, εαρινό εξάμηνο 18-19
- Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 -

Η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας είναι απαραίτητη προυπόθεση για την αξιολόγησή της. Αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την φωτογραφική τεκμηρίωση και τον πίνακα περιεχομένων. Θα γίνει στο εργαστήριο Α' ορόφου, τις ώρες των μαθημάτων, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες: Τρίτη 7 Μαίου, Τρίτη 14 Μαίου και Τρίτη 21 Μαίου.