Ενημέρωση για γραπτά
- Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 -

Την Τρίτη 18/9 και την Τετάρτη 19/9 και ώρα 10:00-11:00  μπορείτε να ενημερωθείτε στο γραφείο μου για τα γραπτά των εξετάσεων.

Δ. Κουκόπουλος