Ενημέρωση για γραπτά εξεταστικής Ιανουαρίου 2019
- Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 -

Την Τρίτη 29/1/2019 και την Πέμπτη 31/1/2019 και ώρες 09:00-11:00 όποιος φοιτητής το επιθυμεί μπορεί να δει το γραπτό του.

Δ. Κουκόπουλος