Εγγραφή στην εξέταση της "Μοριακής Φασματοσκοπίας", Δευτέρα 6/2
- Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 -

αγαπητοί φοιτητές

 

Η εξέταση Φεβρουαρίου στη Μοριακή Φασματοσκοπία θα λάβει χώρα δια ζώσης σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 6/2, στις 18.00

Για να διευκολυνθεί η οργάνωση της εξέτασης (επιτηρητές, αίθουσες, αριθμός αντιγράφων θεμάτων), καλείστε να κάνετε την ηλεκτρονική Εγγραφή σας στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφείτε στην εξέταση του  μαθήματος ("Μοριακή Φασματοσκοπία - Εξέταση Φεβρουαρίου 2023") στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr.

Η εγγραφή σας θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση της εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πραγματοποίηση της εγγραφής σας στην Εξέταση (στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 2/2, στις 14.00.

 

Ο διδάσκων

Σογομών Μπογοσιάν