Εξέταση Προόδου (Τρίτη 17/1, 1.00-3.00 μμ)
- Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 - 2:48 μ.μ. -

H εξέταση προόδου για το μάθημα "Μοριακή Φασματοσκοπία" θα λάβει χώρα την Τρίτη 17/1/2023 στην Αίθουσα ΧΜ5. ώρες 13.00 - 15.00

 

Σογομών Μπογοσιάν