Συμμετοχή στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
- Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 - 7:16 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

στο φάκελο των 'Εγγράφων' έχει δημιουργηθεί ο φάκελος "Videos on Environmental Protection" ο οποίος περιέχει 5 σύντομα (μερικών λεπτών το καθένα) video ενημερωτικού/εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια συμμετοχής του Εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό Εργο "PROMETHEUS". 

Οσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο υλικό και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας στις Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο. Τις απαντήσεις σας καλείστε να τις συμπληρώσετε μέσα στο ίδιο το αρχείο και στη συνέχεια να ονομάσετε το αρχείο ως "Επίθετο_Ονομα_ΑΜ" και να το ανεβάσετε στην Εργασία που έχει δημιουργηθεί για το λόγο αυτό με τίτλο "Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης στο Module 1". H προθεσμία υποβολής των απαντήσεων αυτών είναι μέχρι τις 23/12 και ώρα 23:50

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή θα βαθμολογηθούν με 0,5 βαθμό πρόσθετο πάνω στον βαθμό της Προόδου ή της Τελικής Εξέτασης. Καθώς σημασία εχει η συμμετοχή σας και όχι η βαθμολογία σας στις ερωτήσεις αυτές παρακαλώ για την ειλικρινή και αβίαστη συμπλήρωσή τους χωρίς 'βοήθεια' από το αναρτημένο υλικό που θα έχετε παρακολουθήσει στα video.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

Μ. Κορνάρος