Βιβλία_Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
- Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 -

Καλησπέρα,

Μπορείτε να έρθετε στον 3ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, στο εργαστήριο Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών για να παραλάβετε τις σημειώσεις του μαθήματος σε έντυπη μορφή. (υπάρχουν και στο e-class σε ηλεκτρονική μορφή)

Θα εισέρχεστε λίγα άτομα (3-5) για να μην υπάρχει συνωστισμός εντός του εργαστηρίου αλλά και του διαδρόμου στον 3ο όροφο.

Για την παραλαβή θα γίνεται επίδειξη του φοιτητικού σας πάσο και θα συμπληρώσετε σε μια λίστα το όνομα, τον αριθμό μητρώου και την υπογραφή σας.