Δήλωση Πρόθεσης
- Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 -

Όσοι φοιτητές πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, παρακαλώ να υποβάλουν χειρόγραφη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής (σύμφωνα με το πρότυπο της σελίδας 11 των οδηγιών για τις εξετάσεις που υπάρχει στην κατηγορία έγγραφα) μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η δήλωση θα υποβληθεί στην κατηγορία Εργασίες στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr