Παράταση Δήλωσης πρόθεσης
- Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 -

Έχει δοθεί παράταση 3 ημερών για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται αποδεκτές  δηλώσεις συμμετοχής. Κατά συνέπεια η συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι επιτρεπτή μόνο σε όσους έχουν αποστείλει τη δήλωση εμπρόθεσμα.