1η Πρόοδος στις Φυσικές Διεργασίες ΙΙ, Σάββατο, 14/5/2022, ώρες 12.15-15.15 στις αίθουσες ΧΜ5 και ΧΜ6.
- Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022 -

Αγαπητοί τεταρτοετείς,

όπως συμφωνήσαμε στο μάθημα, το Σάββατο 14/5/2022 θα δώσουμε την 1η Πρόοδο στις Φυσικές Διεργασίες ΙΙ. Η ύλη περιλαμβάνει τις Σωληνώσεις και τις Αντλίες.

Παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να συμμετεχετε στην Πρόοδο συμπληρώστε στο exams.eclass.upatras το όνομα σας στο στο σύνδεσμο 'Εργασίες'.

 

Χριστάκης Παρασκευά