Αποτελέσματα Εξετάσεων
- Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 -

Ο βαθμός σας στο μάθημα Προγραμματισμός & Εφαρμογές Η/Υ έχει αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής Γραμματείας (ακαδημαϊκό έργο).

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετείχαν στην εξέταση του μαθήματος να ελέγξουν αν έχει περαστεί ο βαθμός τους. Σημειώνεται ότι καμία διόρθωση δεν θα είναι δυνατή μετά το κλείδωμα του βαθμολογίου στην ηλεκτρονική Γραμματεία που θα γίνει την Παρασκευή 28/2.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 26/2/2020 (11:10-13:00) και την Πέμπτη 27/2/2020 (12:10-13:30).

Ενημερώνονται οι φοιτητές με Α.Μ. 

1054362, 1067975, 1068068

ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα στην ηλεκτρονική Γραμματεία με συνέπεια να μην μπορεί να τους καταχωρηθεί βαθμός.