Ομάδες εξέτασης - Οδηγίες
- Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 -

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοί μητρώου (όπως αυτοί δηλώθηκαν) των φοιτητών που δήλωσαν έγκαιρα την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος.

Στον πίνακα επίσης σημειώνεται η ώρα και ο χώρος εξέτασης των φοιτητών, Υπενθυμίζεται πως  δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εξέταση φοιτητές που δεν συμπλήρωσαν μέσα προθεσμία την ηλεκτρονική φόρμα για την συμμετοχή τους σε αυτήν.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ώρα έναρξης εξέτασης της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να έχετε μαζί σας τα φυλλάδια και τις σημειώσεις από τα εργαστήρια καθώς και τις διαφάνειες από τη διδασκαλία του μαθήματος.

 

ΟΜΑΔΑ 1, Παρασκευή 7/2, 9:00-10:25, Υπολογιστικό κέντρο Πολιτικών Μηχανικών

3300, 7255, 7669, 108017, 172182, 255965, 257257, 257262, 257295, 257344, 257345, 257352, 257370, 257443, 257477, 257482, 257550, 257638, 257646, 1043945, 1047441, 1047527, 1047542, 1048151, 1049818, 1049820, 1049825, 1050401, 1051378, 1051379, 1051382, 1054362, 1054965, 1054974, 1055011, 1055022, 1055029, 1055054, 1055057, 1055059, 1055068, 1055097

ΟΜΑΔΑ 2, Παρασκευή 7/2, 9:00-10:25, Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής

1055101, 1055102, 1055104, 1055108, 1055652, 1056695, 1056697, 1056702, 1056784, 1057613, 1057801, 1057810, 1057815, 1057818, 1057819, 1057820, 1058143, 1059856, 1059859, 1059867, 1059879, 1059901, 1059921, 1059933, 1059934, 1059949, 1059960, 1059966, 1059983, 1059984, 1059999, 1060011, 1060018, 1061326, 1062266, 1062681, 1063054, 1063058, 1064158

 

ΟΜΑΔΑ 3, Παρασκευή 7/2, 9:00-10:25, Εργαστήριο Αριθμητικών Μεθόδων

1064238, 1064239, 1064243, 1064246, 1064250, 1064252, 1064537, 1067968, 1067969, 1067972, 1067973, 1067975, 1067988, 1068002, 1068033, 1068035, 1068040, 1068044, 1068046, 1068067, 1068068, 1068076, 1068097, 1068101, 1068107, 1068113, 1068115, 1068729, 1069705, 1069711, 1069712, 1069714, 1069716, 1069718, 1069720

 

ΟΜΑΔΑ 4,  Παρασκευή 7/2, 10:30-11:55, Υπολογιστικό κέντρο Πολιτικών Μηχανικών

1070335, 1070337, 1070419, 1070708, 1070716, 1070719, 1070968, 1070969, 1072164, 1072166, 1072168, 1072170, 1072173, 1072176, 1072178, 1072180, 1072181, 1072185, 1072186, 1072188, 1072189, 1072190, 1072191, 1072192, 1072194, 1072195, 1072196, 1072198, 1072199, 1072200, 1072201, 1072202, 1072203, 1072206, 1072208, 1072209, 1072210, 1072211, 1072213, 1072214, 1072216

 

ΟΜΑΔΑ 5, Παρασκευή 7/2, 10:30-11:55, Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής

1072217, 1072219, 1072220, 1072221, 1072223, 1072224, 1072225, 1072227, 1072232, 1072237, 1072239, 1072240, 1072241, 1072242, 1072243, 1072244, 1072248, 1072249, 1072250, 1072251, 1072252, 1072253, 1072254, 1072255, 1072258, 1072259, 1072261, 1072262, 1072264, 1072265, 1072266, 1072267, 1072269, 1072270, 1072271, 1072272, 1072273, 1072275, 1072276

 

ΟΜΑΔΑ 6, Παρασκευή 7/2, 10:30-11:55, Εργαστήριο Αριθμητικών Μεθόδων

1072277, 1072279, 1072280, 1072282, 1072283, 1072285, 1072287, 1072289, 1072290, 1072291, 1072292, 1072293, 1072294, 1072295, 1072296, 1072297, 1072299, 1072300, 1072301, 1072303, 1072305, 1072306, 1072308, 1072311, 1072312, 1072313, 1072314, 1072315, 1072316, 1072317, 1072318, 1072321, 1072322, 1072323, 1072324

 

ΟΜΑΔΑ 7, Παρασκευή 7/2, 12:00-13:25, Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής

1072325, 1072326, 1075188, 1075190, 1075193, 1075443, 1075448, 1075450, 1075451, 1075452, 1075453, 1075454, 1078780, 1079087, 1079243, 1079250, 1079257, 1079259, 1079614, 1080202, 1080211, 1080213, 1080216, 1080230, 1080235, 1080237, 1080238, 1080242, 1080248, 1080253, 1080258, 1080260, 1080263, 1080264, 1080269, 1092304