Εικονικό δωμάτιο για την υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων
- Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 -

Για την πρόσθετη υποστήριξη στα τμήματα του εργαστηρίου έχει φτιαχτεί εικονικό δωμάτιο τηλεδιάσκεψης:  https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/0X2EZN07 

Συνδέεστε στο Skype for Business με το όνομα χρήστη/κωδικό που έχετε της μορφής @upatras.gr, διαφορετικά η σύνδεση δε θα είναι δυνατή (θα παραμένετε σε αναμονή). Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μεταξύ σας και με τους μεταπτυχιακούς συνεργάτες μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, φωνής και διαμοιρασμού οθόνης, με στόχο την υποβοήθησή σας στην επίλυση αποριών. 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και παρακαλείστε να συνδέεστε αποκλειστικά κατά τις ώρες-μέρες του τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι, ξεκινώντας από αύριο Πέμπτη 19/3.