ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"
- Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 -

Αγαπητοί Φοιτητές,

Οι διδάσκοντες του μαθήματος «Οντοκεντρικός Προγραμματισμός» του 2ου Εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και τις ανακοινώσεις  του Πανεπιστημίου Πατρών, προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες σχετικά με διδασκαλία του μαθήματος:

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΙ διαλέξεις θεωρίας του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, αρχής γενομένης από ΑΥΡΙΟ (ΠΕΜΠΤΗ) 19/3/2020 μέσω Skype for Business (S4B). Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί το σύστημα. Η πρώτη αυριανή δοκιμή θα είναι ένα πρώτο τεστ, που θα μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Για να παρακολουθήσετε το μάθημα θα πρέπει να συνδεθείτε στην εικονική τάξη S4B μέσω του συνδέσμου: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/93ZLZ2XC  ΑΥΡΙΟ (ΠΕΜΠΤΗ) στις 9.00 πμ. Οδηγίες για τη σύνδεση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/ (ακολουθείστε την επιλογή «Φοιτητής-Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη»). Καλό θα είναι να κάνετε μια δοκιμή σύνδεσης από πριν.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Από ΑΥΡΙΟ (ΠΕΜΠΤΗ) 19/3/2020 θα διεξάγονται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, στις προγραμματισμένες ώρες εργαστηρίου, διαδικτυακές συνεδρίες S4B των ομάδων που έχουν εργαστήριο. Θα σας σταλούν σύντομα σύνδεσμοι σύνδεσης στο S4B στα προγραμματισμένα δίωρα, κατά τα οποία θα υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές για να σας παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων-εργασιών.

Κατόπιν αυτού οι ημερομηνίες παράδοσης των εργαστηριακών ασκήσεων-αναφορών διαφοροποιούνται με βάση το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί άμεσα στο eclass. Συγκεκριμένα, η παράδοση του πρώτου σετ θα γίνει έως τις 29 Μαρτίου 2020, και η παράδοση του δεύτερου σετ έως τις 26 Απριλίου 2020.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν διαδικτυακές παρουσιάσεις στα πλαίσια του φροντιστηρίου του μαθήματος τις προγραμματισμένες ώρες. Θα σας σταλεί αντίστοιχος σύνδεσμος σύνδεσης στο S4B.

Επίσης, στο eclass θα μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες των διαλέξεων και ό,τι άλλο απαραίτητο υλικό.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Εκ των διδασκόντων