Φοιτητές επί διπλώματι για εξέταση project, Φεβ. 2020
- Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019 -

Παρακαλούνται οι επί διπλώματι φοιτητές που έχουν δικαίωμα και προτίθενται να συμμετάσχουν: α) στην εξέταση του μαθήματος παλαιού προγράμματος σπουδών Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (C++), β) στην εξέταση του μαθήματος "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός" και δεν έχουν παραδώσει ποτέ project, αλλά ενδιαφέρονται να το κάνουν ενόψει της εξέτασης Φεβ. 2020, να δηλώσουν τα στοιχεία της ομάδας τους στην περιοχή συζητήσεων του μαθήματος (ονοματεπώνυμο και ΑΜ), κάνοντας reply στο αντίστοιχο post. Επίσης να αναφέρουν οπωσδήποτε το μάθημα που χρωστούν. Το project που θα πρέπει να παραδοθεί είναι αυτό του περασμένου ακαδημαϊκού έτους (2018-2019). Κατ' εξαίρεση και μόνο για τους φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (C++) και εφόσον αυτοί είχαν υλοποιήσει project κάποιας προηγούμενης χρονιάς, αλλά δεν εξετάστηκαν, να το αναφέρουν δίνοντας link στην εκφώνηση. Προθεσμία δήλωσης είναι η Παρασκευή, 10/1. Η παράδοση και εξέταση του project θα πραγματοποιηθεί πριν την γραπτή εξέταση του μαθήματος σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά την λήξη των δηλώσεων. Σημειώνεται ότι το project για τους φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (C++) θα πρέπει προφανώς να υλοποιηθεί σε C++.