Αποτελέσματα εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018 στο μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ ΙΙ (Μόνο C++, φοιτητές παλαιότερων ετών)
- Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 -

Οι βαθμοί της γραπτής εξέτασης του Σεπτεμβρίου για το μάθημα Οντοκεντρικός Πρ/μός ΙΙ εχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα.

Αν σε κάποιο φοιτητή δεν έχει περαστεί βαθμός project C++ εκ παραδρομής, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα στο koutsomi@ceid.upatras.gr αναφέροντας την περίοδο όπου εξετάστηκε στο project.

Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να έρθει αύριο Τετάρτη, 19/9/2018, 12:00 στο γραφείο Β206 (Β κτίριο, 2ος ορόφος, HPCLab, γραφείο Δ. Κουτσομητρόπουλου).