Παράδοση project (Σεπτέμβριος 2018)
- Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018 -

Στη σελίδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ μπορείτε να υποβάλλετε το project για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 2 Σεπτ 23:55.  Η εκφώνηση παραμένει η ίδια και είναι διαθέσιμη στη σελίδα υποβολής. Παρακαλούμε τηρείστε τις σχετικές οδηγίες υποβολής. Δε θα γίνουν δεκτές υποβολές μέσω email, οπότε φροντίστε για την έγκαιρη υποβολή των αρχείων σας.

Η ημερομηνία εξέτασης του project θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των υποβολών. 

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!