ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
- Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 -

Έχουν αναρτηθεί οι τελικές βαθμολογίες του μαθήματος στα έγγραφα. Η στήλη "PROJECT ΠΑΛΙΑ" έχει βαθμούς των πρότζεκτ όσων είχαν κάνει 2 πρότζεκτ. Ο βαθμός πρότζεκτ στις περιπτώσεις αυτές υπολογίστηκε ως εξής: 0,66 Χ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ-ΒΑΘΜΟΣ + 0,33 Χ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ-ΒΑΘΜΟΣ και βρίσκεται στη διπλανή στήλη. Ο Τελικός Βαθμός υπολογίστηκε ως: 0,6*ΒΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΠΤΟΥ + 0,05*ΕΡΓ1 + 0,05*ΕΡΓ2 + 0,05*ΕΡΓ3 + 0,1*ΤΕΛ-ΕΞΕΤ-ΕΡΓ + 0,15*ΒΑΘΜΟΣ-ΠΡΟΤΖΕΚΤ. Οι βαθμοί των γραπτών πολλαπλασιάστηκαν με 1,2 και ως όριο του γραπτού για συνυπολογισμό του εργαστηρίου και πρότζεκτ θεωρήθηκε το 3,75.

Παρακαλούμε, δείτε με προσοχή τα αποτελέσματα και ενημερώστε μας για ενεδεχόμενα λάθη σε ΑΜ, ονόματα, βαθμούς κλπ ή παραλείψεις βαθμών εργαστηρίου κλπ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ (ΟΣΟ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ). Αύριο το πρωί θα περάσουμε τις βαθμολογίες στο σύστημα.

Από τους διδάσκοντες.