Συμμετοχή στην αναπλήρωση set (εβδομάδα 28/5-1/6)
- Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 -

Οι φοιτητές παλιαότερων ετών που θέλουν να εξεταστούν σε κάποιο από τα sets και δεν ανήκουν σε ομάδα του εργαστηρίου θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα "Φοιτητές μεγαλύτερων ετών που θα συμμετέχουν στην Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Οντοκεντρικού". 

Θυμίζω ότι για να έχετε διακίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχετε ήδη υποβάλει την εργασία σας στο eclass.