Πρόγραμμα εξέτασης 1ου σετ Java
- Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 -

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης θα εφαρμοστεί το παρακάτω πρόγραμμα:

Ομάδα Δευτέρας 14:00-16:00. Οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α έως και ΚΑΠ θα προσέλθουν την πρώτη ώρα (δηλ. στις 14:00) και οι υπόλοιποι στις 15:00

Ομάδα Τρίτης 10:00-12:00. Οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α έως και ΜΑΚ θα προσέλθουν την πρώτη ώρα (10:00) και οι υπόλοιποι τη δεύτερη (11:00).

Ομάδα Τετάρτης 9:00-11:00. Οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α έως και ΜΑΡ θα προσέλθουν την πρώτη ώρα (9:00) και οι υπόλοιποι τη δεύτερη (10:00).

Ομάδα Παρασκευής 11:00-13:00. Οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α έως και ΜΠΟΥΛ θα προσέλθουν την πρώτη ώρα (11:00) και οι υπόλοιποι τη δεύτερη (12:00).

Ομάδα Παρασκευής 13:00-15:00.  Οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α έως και ΜΠΟΚ θα προσέλθουν την πρώτη ώρα (13:00) και οι υπόλοιποι τη δεύτερη (14:00).