Αποτελέσματα C++ Φεβ. 2018
- Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 -

Αγαπητοί φοιτητές,

στην ιστοσελίδα https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/cpp_2018.xls
αναρτήθηκαν, τα αποτελέσματα Φεβρουραρίου 2018 για το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ -- C++.

Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους, να έλθουν ΤΡΙΤΗ 20/2/18 ώρα 09.00 στο γραφείο μου.

εκ των διδασκόντων,
Χρήστος Μακρής