ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΥΠΗΣ JAVA, C++ 12 ΦΕΒ, 2018
- Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 -

Αγαπητοί φοιτητές,

υπενθυμίζω ότι η γραπτή εξέταση ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ για τους επί διπλώματι φοιτητές έχει προγραμματιστεί για τις 12.2.2018, 08:00 - 11:00, στις αίθουσες BA-B4, και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

(i) 08:00-09:30 εξετάζονται όσοι χρωστάνε JAVA
(ii) 09:30-11:00 εξετάζονται όσοι χρωστάνε C++

Προφανώς, όσοι χρωστάνε και τα δύο θα έλθουν και στα δύο ωράρια,

εκ των διδασκόντων,
Χρήστος Μακρής