ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017-ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
- Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 -

Αναρτήθηκε ανανεωμένη έκδοση για τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ για το μάθημα ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (παλιά έτη). Έγιναν κάποιες μικροβελτιώσεις.