Διόρθωση στην εκφώνηση της Άσκησης 2 του set C++
- Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 -

Στην Άσκηση 2 (όπως σωστά παρατήρησε συμφοιτητής σας) στο ερώτημα β θα πρέπει η print() να εξασφαλίσουμε ότι δε θα κάνει αλλαγές στα δεδομένα που χρησιμοποιεί (... η read() δε μπορεί να έχει αυτό τον περιορισμό με βάση τον τρόπο που λειτουργεί). Επίσης, το best_price πρέπει να αρχικοποιηθεί με 1.

Έχει αναρτηθεί νέα έκδοση της εκφώνησης στο φάκελο Φυλλάδιο και set ασκήσεων (C++) 2017.