Υποβολή project για φοιτητές παλαιότερων ετών
- Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 -

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, η προθεσμία υποβολής project για φοιτητές παλαιότερων ετών είναι η 30/5/2022, 23:59, μέσω της ενότητας εργασίες εδώ

Σημειώστε ότι:

  • Η υποβολή project αφορά μόνο φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν το μάθημα (>1ου έτους).
  • Η υποβολή project  δεν προορίζεται για βελτίωση. Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι δεν παρέδωσαν ποτέ project ή έχουν βαθμολογηθεί σε αυτό με βαθμό < 5. Βαθμοί project από τον Σεπτέβριο 2021 και παλιότερα διατηρούνται.
  • Οι εργασίες είναι ομαδικές (τουλάχιστον 2 και το πολύ 3 άτομα).
  • Παραδίδετε την αναφορά 1 φορά ανά ομάδα, φροντίστε όμως στο όνομα του αρχείου να περιλαμβάνονται όλα τα ΑΜ των φοιτητών της ομάδας.
  • Η εκφώνηση του project είναι αυτή του προηγούμενου ακαδ. έτους.
  • Η διαδικασία εξέτασης των ομάδων που θα υποβάλουν θα ανακοινωθεί.