Φοιτητές επί διπλώματι για εξέταση project, Φεβ. 2022
- Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 -

Παρακαλούνται οι επί διπλώματι φοιτητές που έχουν δικαίωμα και προτίθενται να συμμετάσχουν: α) στην εξέταση του μαθήματος παλαιού προγράμματος σπουδών "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ" (C++), β) στην εξέταση του μαθήματος "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός" και δεν έχουν παραδώσει ποτέ project, αλλά προτίθενται να το κάνουν ενόψει της εξέτασης Φεβ. 2022, να δηλώσουν τα στοιχεία της ομάδας τους στην περιοχή συζητήσεων του μαθήματος (ονοματεπώνυμο και ΑΜ), κάνοντας reply στο αντίστοιχο post. Επίσης να αναφέρουν οπωσδήποτε το μάθημα που χρωστούν. Το project που θα πρέπει να παραδοθεί και ισχύει για όλους είναι μόνον αυτό του περασμένου ακαδημαϊκού έτους (2020-2021, εδώ).  Προθεσμία δήλωσης είναι η Δευτέρα, 10/1. Η παράδοση και εξέταση του project θα πραγματοποιηθεί εντός της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων. Σημειώνεται ότι το project για τους φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ (C++) θα πρέπει προφανώς να υλοποιηθεί σε C++.