Βαθμολογίες 2ου Σετ
- Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 -

Οι βαθμολογίες του 2ου Σετ/εργαστηριακών ασκήσεων έχουν αναρτηθεί στο eclass, ενότητα “Εργασίες”.

Οι βαθμολογίες είναι τελικές.

Κατ’ εξαίρεση, αν κάποιος φοιτητής εντοπίσει ότι υπάρχει προφανές λάθος εκ παραδρομής, ενώ έχει απαντήσει σε όλα τα ζητούμενα και έχει τηρήσει τις οδηγίες της εργασίας, θα έχει δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες σε μέρα/ώρα που θα ανακοινωθεί, συνολικά, μετά και την επαναληπτική παράδοση σετ.