Αποτελέσματα Οντοκεντρικός Πρ/μός Ι & ΙΙ Φεβρουαρίου 2021
- Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 -

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΑΜ Γραπτό Εργ1 Εργ2 Τελικός
1040638 4,5     2,5
1041601 7,5     5
1041357 5,5 8,5 2,0 5,5
5564 3,5     2

 

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

ΑΜ ΓΡΑΠΤΟ Project Τελικός
5018 5,5 0 4
5564 7,5 5 7
5626 6,5 6 6,5
235093 3,0 0 2
1039159 6,5 6 6,5
1039363 5,5 0 4
1039884 7,0 10 8
1040100 6,5 0 5
1040638 3,0 0 2
1041164 6,0 0 4
1041185 5,0 0 3,5
1041258 2,0 0 1,5
1041586 1,0 0 0,5
1041601 6,5 3 5,5
1041602 6,5 0 5
1041612 4,0 0 3

 

Αν δεν έχει περαστεί κάποιος βαθμός εργαστηρίου/project επικοινωνήστε στο koutsomi@ceid μέχρι τη Δευτέρα, 22/2.