*ΝΕΟΙ* ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 -

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΕΝΙΑΙΟ) και ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ι:

ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/1WA3TPFY

Από ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ μέχρι και ΚΑΡΝΑΒΑ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/C9EN7YQK

Από ΚΑΣΚΑΝΗΣ μέχρι και ΛΙΟΠΕΤΑΣ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/IC5WATGS

Από ΛΙΟΥΠΗΣ μέχρι και ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/CQUOPQDK

Από ΜΠΕΝΕΤΟΣ μέχρι και ΠΑΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/F9NHDPTD

Από ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ μέχρι και ΣΠΥΡΑΤΟΣ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/C9WUHYO4

Από ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/QVRF19PV

 

ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΙ

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/GW3OMYDN