Διαδικασία Εξέτασης Project Οντοκεντρικού II Σεπτεμβρίου 2020 (C++, μόνο επί διπλώματι φοιτητές)
- Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 -

Οι επί διπλώματι φοιτητές που χρωστούν το project ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΙ (C++), και έχουν υποβάλει το φετινό project σε C++ θα εξεταστούν με τη διαδικασία ατομικής γραπτής εξέτασης μέσω eclass που ανακοινώθηκε (Διαδικασία Εξέτασης Project Οντοκεντρικού Σεπτεμβρίου 2020 (ΕΝΙΑΙΟ)). Χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα εδώ, όλα τα μέλη της κάθε ομάδας.

Αν υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει το φετινό project C++, αλλά κάποιας άλλης χρονιάς, να επικοινωνήσουν μαζί μου άμεσα.