Διαδικασία Εξέτασης Project Οντοκεντρικού Σεπτεμβρίου 2020 (ΕΝΙΑΙΟ)
- Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 -

Η βαθμολόγηση του project θα βασιστεί στην αναφορά και τον κώδικα που έχετε υποβάλει ομαδικά, καθώς και σε ατομική γραπτή εξέταση μέσω eclass, που θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα, 14/9, στις 12:15 στην ενότητα Ασκήσεις του exams.eclass εδώ: https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/?course=CEID227

H εξέταση αυτή θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. 10΄ ή 15΄) και θα περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις από τις οποίες θα πρέπει να απαντήσετε ακριβώς σε 2, της επιλογής σας. Προσοχή: Αν απαντήσετε και σε 3η ερώτηση, θα αγνοηθούν όλες οι απαντήσεις.  Στις ερωτήσεις θα σας ζητείται να εξηγήσετε και να τεκμηριώσετε συγκεκριμένα σημεία της υλοποίησής σας. Η κάθε απάντησή σας θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να περιλαμβάνει:

1) Σύντομη λεκτική αιτιολόγηση και

2) Παράθεση του σχετικού αποσπάσματος κώδικα από το project που έχετε υλοποιήσει. Για το λόγο αυτό συνίσταται να έχετε τα αρχεία του κώδικα διαθέσιμα κατά την ώρα αυτής της εξέτασης.

Όσοι έχετε υλοποιήσει το project και στις δύο γλώσσες, απαντάτε στις ερωτήσεις με βάση γλώσσα υλοποίησης της επιλογής σας.

Όσοι έχετε υλοποιήσει το project σε μία γλώσσα, απαντάτε στις ερωτήσεις με βάση τη γλώσσα υλοποίησης που χρησιμοποιήσατε.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα «Συμμετοχή στην εξέταση Project Σεπτεμβρίου 2020» εδώ:  

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/group/group_space.php?course=CEID227&group_id=3673