Υποβολή project Σεπτεμβρίου 2020
- Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 -

Η προθεσμία για την υποβολή του project την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 είναι η 1/9/2020 23:59. Η υποβολή θα γίνει μέσω της ενότητας εργασίες, εδώ.

Για κάθε εργασία υποβάλετε αναφορά που να περιέχει:

  • Τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΑ - ΑΜ - email) των μελών της ομάδας
  • Διάγραμμα κλάσεων (UML).
  • Σύντομη περιγραφή της υλοποίησης σας με τεκμηρίωση των σχεδιαστικών αποφάσεων και της υλοποίησης για κάθε κλάση, ιδίως στην περίπτωση που χρειάστηκε να αποκλίνετε από την εκφώνηση.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ:Κατά την υποβολή της αναφοράς γίνονται δεκτά μόνο αρχεία εγγράφων (doc, pdf,...). Για αυτό, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην αρχή της αναφοράς σας ένα link προς τον κώδικα που έχετε υλοποιήσει (σε κάποια file sharing υπηρεσία ή private code repo), ώστε να ληφθεί υπόψη. Παράλληλα, θα συμπεριλάβετε και τον κώδικα στο τέλος της αναφοράς, ανά αρχείο (κατάληλλη μορφοποίηση, μονό διάστιχο). Σε περίπτωση διαφοράς, ως οριστικός θα ληφθεί υπόψη ο κώδικας στην αναφορά.

Σημειώστε ότι:

  • Οι εργασίες είναι ομαδικές (τουλάχιστον 2 και το πολύ 3 άτομα).
  • Παραδίδετε την αναφορά 1 φορά ανά ομάδα, φροντίστε όμως στο όνομα του αρχείου να περιλαμβάνονται όλα τα ΑΜ των φοιτητών της ομάδας.
  • Η υποβολή project Σεπτεμβρίου δεν προορίζεται για βελτίωση. Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι δεν παρέδωσαν ποτέ project ή έχουν βαθμολογηθεί σε αυτό με βαθμό < 5. Βαθμοί project από τον Ιούνιο 2020 και παλιότερα διατηρούνται.
  • Η εκφώνηση του project παραμένει η ίδια (2019-2020).
  • Οι επί διπλώματι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Οντοκεντρικός Πρ/μός ΙΙ (C++) και προτίθενται να υποβάλουν project, δύνανται να παραδώσουν το τρέχον ή το πολύ προηγούμενης χρονιάς (αλλά όχι παλαιότερο).