ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-Ι
- Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 -

Έχουν αναρτηθεί τα τελικά αποτελέσματα Ιουνίου 2020 για το μάθημα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι εδώ.

Καλό καλοκαίρι!

Ι. Χ.