ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
- Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 -

Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα Ιουνίου 2020 για το μάθημα "Οντοκεντρικός Προγραμματισμός" (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) εδώ.

Οι βαθμολογίες είναι οριστικές. Σε περίπτωση που κάποιος ΒΑΘΜΟΣ (εργαστηρίου ή πρότζεκτ) ΛΕΙΠΕΙ, διότι δεν έχει περαστεί εκ παραδρομής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αποκλειστικά με κλήση s4b (όχι με email – θα αγνοηθούν), ως εξής (τα emails αποτελούν τα s4b names):

• Φοιτητές με ΑΜ που λήγει σε 0, 1, 2, 3: Τρίτη, 21/7, 15:30, kotsomit@upatras.gr

• Φοιτητές με ΑΜ που λήγει σε 4, 5, 6: Τετάρτη 22/7 12.00 ihatz@upatras.gr

• Φοιτητές με ΑΜ που λήγει σε 7, 8, 9: Πέμπτη, 23/7, 20:00, evoyiatz@upatras.gr

Οι φοιτητές με ΑΜ: 1069366, 1067487, 1064869, 1064037, 1059657 καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες την Τρίτη, 21/7 και ώρα 14:00 στην παρακάτω αίθουσα s4b: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsomit/Z1DNC6FW

Οι Διδάσκοντες