ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 29/6/20: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ S4B και ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
- Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 -

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σύνδεσμοι για τις εικονικές αίθουσες του S4B στις οποίες πρέπει να μπείτε. Είναι 10 αίθουσες, στις οποίες θα μπείτε ανάλογα με τον ΑΜ σας (το τελευεταίο ψηφίο του).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ: Στις ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ θα ΜΠΕΙΤΕ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ την εξέταση ΟΧΙ ΠΡΙΝ.

Καλή Επιτυχία!

ΕΚ των διδασκόντων

======================================

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ S4B

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 0
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/1WA3TPFY

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 1
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/VIWFKHHB

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 2
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/SE977N1D

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 3
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/9591A6GE

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 4
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/CQUOPQDK

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 5
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/HN8MB2M2

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 6
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/4V6E50E3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 7
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/QVRF19PV

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 8
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/GW3OMYDN

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΑΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 9
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ihatz/JP4CPAXV