Βαθμολογίες 2ου Σετ
- Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 -

Οι βαθμολογίες του 2ου Σετ/εργαστηριακών ασκήσεων έχουν αναρτηθεί στο eclass, ενότητα ‘Εργασίες’.

Οι βαθμολογίες είναι τελικές.

Κατ’ εξαίρεση, αν κάποιος φοιτητής εντοπίσει ότι υπάρχει προφανές λάθος εκ παραδρομής, ενώ έχει απαντήσει σε όλα τα ζητούμενα και έχει τηρήσει τις οδηγίες της εργασίας, μπορεί να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες αποκλειστικά με βιντεοκλήση στο Skype for Business, συνδεόμενος με λογαριασμό @upatras, ως εξής:

Φοιτητές με ΑΜ που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9: τη Δευτέρα 18/5, 17:00-18:00 (κ. Κουτσομητρόπουλος, kotsomit@upatras.gr)

Φοιτητές με ΑΜ που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8: την Τρίτη 19/5, 9:00-10:00 (κα Βογιατζάκη, evoyiatz@upatras.gr)

Παρατηρείται επίσης ότι αρκετοί δεν έχετε διορθώσει τον ΑΜ, ώστε να συμφωνεί με αυτόν που εμφανίζεται στο progress. Σε αυτήν την περίπτωση, η βαθμολογία των εργασιών θα αγνοηθεί (0).