ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΝ ΦΕΒ 20
- Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020 -

Έχουν αναρτηθεί ανανεωμένα αποτελέσματα ΤΝ (νέο πρόγραμμα) εδώ, όπου έγιναν βελτιώσεις σε μερικούς, ώστε να φθάσουν το 5. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν περαστεί στο progress σήμερα (τελευταία προθεσμία). Σε περίπτωση που επιτραπεί η επίδειξη γραπτών (που αναβλήθηκε) θα γίνουν αλλαγές εκ των υστέρων.

Καλή συνέχεια!

Οι διδάσκοντες