ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΩΝ
- Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020 -

Επειδή κάποιοι αναρωτιούνται, ενημερώνουμε πώς βγαίνει ο Μ.Ο. στις βαθμολογίες του μαθήματος.

Ο Μ.Ο. βγαίνει από τον τύπο: ΜΟ = ΒαθμόςΓραπτούΛυκοθανάση (ΒΓΛ) * 35% + ΒαθμόςΧατζηλυγερούδη (ΒΧ) * 65%

όπου οι ΒΓΛ και ΒΧ εννοούνται με άριστα το '10'.

Τα γραπτά έχουν βαθμολογηθεί ως εξής: θέματα Λυκοθαναση με άριστα το '3.5', θέματα Χατζηλυγερούδη με άριστα το '6.5'.

Όμως, ΒΧ = ΒαθμόςΓραπτούΧατζηλυγερούδη (ΒΓΧ) * 75% + ΒαθμόςΕργαστηρίου (ΒΕ) * 25%. Επειδή όμως ο ΒΕ έχει βγει με άριστα το '10', πρέπει να αναχθεί στο '6.5'.

Επομένως, ο τελικός τύπος υπολογισμού είναι: ΜΟ = ΒΓΛ + (0,75 * ΒΓΧ + 0,25 * 0,65 * ΒΕ)