ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΝ - 2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 -

Έχει αναρτηθεί στον φάκελο "Έγγραφα/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" η 2η Εργαστηριακή Άσκηση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Την Τετάρτη 27/11 στις 14.00 θα γίνει εξέταση στο Υ/Κ. Θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα προσέλευσης στην εξέταση.

Καλή συνέχεια