ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΝ-3Η ΑΣΚΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
- Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 -

Η 3η εργαστηριακή άσκηση θα πραγματοποιηθεί, οπως έχει ανακοινωθεί, την ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Η άσκηση αυτή απαιτεί να παραδώσετε τις απαντήσεις σας σε ένα αρχείο .rar ή .zip με τον τρόπο που αναφέρεται στην εκφώνηση της εργασίας. Η παράδοση θα γίνει στο eclass στο φάκελο "Εργασίες/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΝ-3Η ΑΣΚΗΣΗ" μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 στις 23.55.

Την ΠΕΜΠΤΗ 10/1/2019 θα πραγματοποιηθεί ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ εργαστηρίου ΤΝ. Στην αναπλήρωη μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής που δεν προσήλθε σε τουλάχιστον μια εργαστηριακή άσκηση. Μπορεί όμως να αναπληρώσει ΜΟΝΟ ΜΙΑ εργαστηριακή άσκηση, όποια θέλει από αυτές στις οποίες δεν προσήλθε. Δεν μπορεί να συμμετάσχει φοιτητής για βελτίωση βαθμού.