ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
- Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 -

Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο για το εργαστήριο ΤΝ.

Ι. Χ.