ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 -

Επειδή κάποιο ρωτούν, διευκρινίζουμε το εξής: Για όσους ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα είναι ενιαίο, δεν διακρίνεται σε ευρετικές μεθόδους και τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό που λανθασμένα ονομάστηκε "πρόοδος" στο περσινό χειμερινό εξάμηνο, ΔΕΝ ήταν πρόοδος, ήταν ένα μέρος της γραπτής εξέτασης του μαθήματος Τεχνητή Νοημοσύνη (που δόθηκε απλώς χωριστά λόγω εκπαιδευτικής άδειας ενός διδάσκοντα), το υπόλοιπο της οποίας δόθηκε στην εξέταση του Φεβρουαρίου. Επομένως, ο βαθμός της λεγόμενης προόδου δεν μεταφέρεται ούτε κατοχυρώνεται. Όσοι συνολικά δεν πέρασαν το μάθημα πρέπει να το ξαναδώσουν τον Σεπτέμβριο το (ενιαίο) μάθημα.

Εκ των διδασκόντων