ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
- Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 -

Η ύλη του 1ου μέρους του μαθήματος (Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους) είναι η παρακάτω:

Εισαγωγή στην θεωρία επίλυσης προβλημάτων. Xώρος αναζήτησης, μοντελοποίηση του προβλήματος, περιορισμοί, το πρόβλημα του πως λύνονται προβλήματα. Βασικές έννοιες (αναπαράσταση, στόχος, συνάρτηση αξιολόγησης, ορισμός ενός προβλήματος αναζήτησης, γειτονικές περιοχές και τοπικά βέλτιστα, μέθοδοι αναρρίχησης λόφων). Παραδοσιακές μέθοδοι – Μέρος Ι (εξαντλητική αναζήτηση, τοπική αναζήτηση). Παραδοσιακές μέθοδοι – Μέρος ΙΙ ( αναζήτηση κατά βάθος και κατά πλάτος, άπληστοι αλγόριθμοι, αλγόριθμος Α*, αλγόριθμος γενικής αναζήτησης γράφου, δυναμικός προγραμματισμός).

Η ενότητα του Δυναμικού Προγραμματισμού, δεν περιλαμβάνεται στην εξέταση.