ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην εξέταση Ιουνίου 2024
- Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 - 7:55 μ.μ. -

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο progress (όχι μόνο οι επί διπλώματι) και προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος στις 25/6 θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών.  Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο όσοι έχουν παραδώσει και βαθμολογηθεί σε τουλάχιστον 2 από τις 3 εργασίες του μαθήματος (παλιοί βαθμοί δεν κρατιούνται πλέον).

Αποκλειστική προθεσμία για τις παραπάνω δηλώσεις είναι η Πέμπτη, 20/6/2024, 12:00.