ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

1η Εργ. Άσκηση 2023-2024
- Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 - 1:57 μ.μ. -

Έχει αναρτηθεί η 1η εργ. άσκηση στην ενότητα Εργασίες. H άσκηση είναι ατομική και πρέπει να παραδοθεί ως μία αναφορά σε μορφή pdf (ΑΣΚΗΣΗ1_ΕΠΙΘΕΤΟ_ΑΜ.pdf) μέσω e-class, μέχρι τις 10/11/2023, 23:59. H άσκηση βαρύνει 10% στον τελικό βαθμό. Οι αναφορές ελέγχονται αυτόματα για κειμενική ομοιότητα και αυτές με υψηλό ποσοστό θα μηδενίζονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για να ισχύσει η εργασία θα πρέπει επίσης να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη άσκηση μέσω e-class που θα ανακοινωθεί.